Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây không nung thân thiện với môi trường (26/02/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/02/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/01/2013)
Vật liệu không nung? Gạch không nung? (03/01/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/12/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/11/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/09/2012)
Đề nghị kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các đơn vị không chấp hành quy định về công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 (16/09/2012)
Các chương trình hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (10/09/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/08/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2012)
Danh sách CBCC tham dự tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (03/07/2012)
Góp ý Đề cương Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD tại TP.HCM (24/06/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2012)
Công văn 3231/SXD-QLVLXD V/v đăng ký tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (15/05/2012)
Văn bản 2816/SXD-QLVLXD về góp ý Chỉ thị khuyến khích và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các CTXD (01/05/2012)
Đề xuất xây dựng Chương trình khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, loại VLXD tiêu biểu (27/04/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/04/2012)