Vật liệu xây dựng

Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/08/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2012)
Danh sách CBCC tham dự tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (03/07/2012)
Góp ý Đề cương Chương trình điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD tại TP.HCM (24/06/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2012)
Công văn 3231/SXD-QLVLXD V/v đăng ký tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (15/05/2012)
Văn bản 2816/SXD-QLVLXD về góp ý Chỉ thị khuyến khích và tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các CTXD (01/05/2012)
Đề xuất xây dựng Chương trình khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, loại VLXD tiêu biểu (27/04/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/04/2012)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1-2 năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/03/2012)
Đăng ký tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (11/03/2012)
Thành phố Hồ Chí Minh chi 18,6 tỉ đồng hỗ trợ các lò gạch tại Quận 9 (04/03/2012)