Thông tin cần biết

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số 959/TB-HĐ ngày 08/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (09/03/2022)
Thông báo số 933/TB-HĐ ngày 04/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc gia hạn thời gian nộp phí thi tuyển công chức năm 2022 (04/03/2022)
Thông báo số 871/TB-HĐ ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022 (02/03/2022)
Thông báo số 870/TB-HĐ ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc công bố tài liệu tham khảo môn thi viết Nghiệp vụ chuyên ngành dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (02/03/2022)
Quyết định số 53/QĐ-HĐ ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về ban hành Nội quy thi tuyển đối với thí sinh kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (02/03/2022)
Thông báo số 577/TB-HĐ ngày 11/02/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc tổ chức ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (14/02/2022)
Thông báo số 525/TB-HĐ ngày 28/01/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 và nộp phí thi tuyển công chức (10/02/2022)
Thông báo số 13039/TB-SXD-TCCB ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 (24/12/2021)
Thông báo số 9121/TB-SXD-TCCB ngày 29/9/2021 của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2020 tại Sở Xây dựng (29/09/2021)
Thông báo số 1595/TB-TTHT ngày 29/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (29/04/2021)

THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ

THÔNG TIN GIAO DỊCH